Klub Sportowy Stolem w Gniewinie zobowiązuje wszystkich użytkowników, którzy ponownie będą wykorzystywać informacje publiczne zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Klubu do:

  1. poinformowania o źródle i czasie pozyskania informacji publicznej od Klubu Sportowego Stolem,
  2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie formie, którą pozyskali,
  3. poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Co więcej, Klub Sportowy Stolem ponosi wyłącznie odpowiedzialność za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Klubu w niezmienionej, oryginalnej formie.

Informujemy, że istnieje możliwość naliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wysokość tej kwoty będzie uzależniona od następujących czynników: czasochłonności przygotowania informacji publicznej, kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów przekazania informacji publicznej.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może:

  • w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Klubu Sportowego Stolem, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

W przypadku wydania przez Klub Sportowy Stolem następujących decyzji:

  • o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
  • o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz/lub o wysokości opłat,

wnioskodawcy przysługuje odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Klubu Sportowego Stolem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowo informujemy, że wnioskodawcy przysługuje prawo do skarżenia odmowy przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystania i prawo do skarżenia zaoferowanych warunków ponownego wykorzystania informacji, które jego zdaniem naruszają ustawę lub wysokość opłaty.

 

Domumenty do pobrania:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Początek strony