Informacje ogólne
Pełna nazwa instytucji kultury: Towarzystwo Oświatowe
Województwo: pomorskie
Powiat:  wejherowski
Gmina: Gniewino
Adres: ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino
NIP: 588-21-56-467
REGON: 220084966
Nr i data wpisu do rejestru instytucji: nr: 0000228271, 28.02.2005
Osoby reprezentujące instytucję
(zgodnie ze statutem):

Waldemar Szczypior - prezes

Mikołaj Orzeł - wiceprezes

Grażyna Baranowska - członek zarządu

Renata Łuszczak - członek zarządu

 

 

Adres do korespondencji: jak wyżej

 • Tel.: 58 670 66 12
 • Faks: 58 676 72 26
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
Rok powstania:2005

 Rejestry

 • Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS:0000228271
 • Główny Urząd Statystyczny - nr REGON:220084966
 • Urząd Skarbowy - nr NIP:588-21-56-467
 • Status Organizacji Pożytku Publicznego od: 28-02-2005 roku

 

Numer konta:

Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie
06 8350 0004 4200 3065 2000 0010

 

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

 

Wykorzystanie środków z 1% podatku

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczane są na:

 • Ogólnie na działania statutowe
 • Inne

Wolne środki, rezerwa.

 

O Towarzystwie Oświatowym

Stowarzyszenie "Towarzystwo Oświatowe" działa w myśl wizji: "Gniewino - gminą ludzi uczących się; Towarzystwo Oświatowe jako instrument dodatkowego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych". Priorytetowym celem w działalności Stowarzyszenia jest budowanie i rozwijanie lokalnej koalicji działającej na rzecz oświaty, aby proponować działania umożliwiające twórczą realizację lokalnych priorytetów oświatowych.

Celem Stowarzyszenia jest również popularyzacja wiedzy, edukacji i pielęgnowanie więzi wśród mieszkańców Gminy, rozwijanie wiedzy i kwalifikacji dorosłych mieszkańców Gminy Gniewino jako narzędzia wzrostu kompetencji zawodowych i społecznych, a także zadania w zakresie:

 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 2. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 3. wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 4. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

 

Obszary działań

 • Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Nauka, kultura, ekologia.
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 • Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna.
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Początek strony